BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ PINVOICE

 • Miễn phí khởi tạo
 • Miễn phí mẫu hóa đơn (sử dụng có sẵn của PVS)
 • Thiết kế mẫu hóa đơn theo yêu cầu: 500.000 – 1.000.000 (tùy vào yêu cầu khách hàng)
 • BẢNG GIÁ

  GÓI P100

  100.000đ

  Số lượng: 100

  Đơn giá: 1000đ / HĐ

  ĐẶT MUA

  GÓI P300

  270.000đ

  Số lượng: 300

  Đơn giá: 900đ / HĐ

  ĐẶT MUA

  GÓI P500

  373.000đ

  Số lượng: 500

  Đơn giá: 746đ / HĐ

  ĐẶT MUA

  GÓI P1000

  580.000đ

  Số lượng: 1000

  Đơn giá: 580đ / HĐ

  ĐẶT MUA

  GÓI P2000

  872.000đ

  Số lượng: 2000

  Đơn giá: 436đ / HĐ

  ĐẶT MUA

  GÓI P3000

  1.227.000đ

  Số lượng: 3000

  Đơn giá: 409đ / HĐ

  ĐẶT MUA

  GÓI P5000

  1.860.000đ

  Số lượng: 5000

  Đơn giá: 372đ / HĐ

  ĐẶT MUA

  GÓI P7000

  2.478.000đ

  Số lượng: 7000

  Đơn giá: 354đ / HĐ

  ĐẶT MUA

  GÓI P10000

  3.100.000đ

  Số lượng: 10.000

  Đơn giá: 310đ / HĐ

  ĐẶT MUA

  GÓI P15000

  4.350.000đ

  Số lượng: 15.000

  Đơn giá: 290đ / HĐ

  ĐẶT MUA

  GÓI P20000

  5.260.000đ

  Số lượng: 20.000

  Đơn giá: 263đ / HĐ

  ĐẶT MUA

  GÓI P50000

  12.500.000đ

  Số lượng: 50.000

  Đơn giá: 250đ / HĐ

  ĐẶT MUA

  GÓI P100000

  24.000.000đ

  Số lượng: 100.000

  Đơn giá: 240đ / HĐ

  ĐẶT MUA

  GÓI P200000

  46.000.000đ

  Số lượng: 200.000

  Đơn giá: 230đ / HĐ

  ĐẶT MUA

  GÓI P300000

  66.000.000đ

  Số lượng: 300.000

  Đơn giá: 220đ / HĐ

  ĐẶT MUA

  GÓI P500000

  105.000.000đ

  Số lượng: 500.000

  Đơn giá: 210đ / HĐ

  ĐẶT MUA

  GÓI P1000000

  200.000.000đ

  Số lượng: 1000.000

  Đơn giá: 200đ / HĐ

  ĐẶT MUA

  ĐẶC BIỆT

 • Khách hàng được dùng miễn phí 100 hóa đơn đầu tiên trong vòng 12 tháng
 • Dùng miễn phí phần mềm PINANCE – Phần mềm quản lý tra cứu hóa đơn
 • Miễn phí gói kí 25 lần cho phần mềm HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ
 • GHI CHÚ

  Bảng giá HĐĐT đại trà: Dịch vụ HĐĐT được triển khai trên hạ tầng tập trung của PVS, do PVS đầu tư, vận hành, doanh nghiệp chỉ cần cấp tài khoản để sử dụng.

 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Phần mềm dễ sử dụng nhất: hoàn toàn online, không cần cài đặt
 • Bảo mật an toàn dữ liệu hóa đơn
 • Dễ dàng tích hợp với mọi phần mềm kế toán/ bán hàng của doanh nghiệp
 • Đáp ứng Thông tư 78 của Bộ Tài Chính
 • Lưu trữ hóa đơn miễn phí trong 10 năm.
 • Truyền nhận dữ liệu với Bộ Tài Chính theo Thông tư 78 miễn phí