49 lượt xem

Những việc phải hoàn thành trước khi kết thúc năm 2022

Các doanh nghiệp lưu ý hoàn thành những danh mục sau cho hóa đơn điện tử trước khi bước sang năm 2023. Điều này giúp chủ động trong công việc, cũng như tránh nguy cơ bị phạt.

Xuất hết hóa đơn 2022

Chủ động phát hành hóa đơn còn lại của 2022 sớm nhất có thể, giúp chủ động công việc và tránh rủi ro nghẽn mạng, nhận cấp mã CQT chậm và có nguy cơ bị phạt

 

Thay đổi ký hiệu hóa đơn điện tử 2023

Theo Quy định Nghị định 123: các hóa đơn có ngày lập bắt đầu từ 01/01/2023 sử dụng ký hiệu năm lập hóa đơn là 23 và có số hóa đơn được bắt đầu từ 1

 

Kết thúc giảm thuế GTGT theo ND15

Hóa đơn từ 01/01/2023:

  • Doanh nghiệp sẽ không xuất mức thuế suất 8%
  • HKD không xuất giảm thuế 20%

 

Lưu trữ dữ liệu kế toán an toàn

Chủ động sao lưu

  • Dữ liệu phần mềm kế toán
  • Dữ liệu HTKK
  • Các file tài liệu kế toán
  • File dữ liệu quan trọng

ra ổ cứng di động, hoặc gửi lên Google Drive lưu trữ an toàn, tránh các rủi ro máy tính